Wanneer ik lees dat een roman is geschreven op basis van een filmscenario begin ik enigszins sceptisch aan het boek. Het idee dat een verhaal en personages moeten voortkomen uit de verbeelding en inspiratie van de schrijver is bij mij sterk geworteld, en zeker het spektakel dat de film Kenau belooft te worden deed me twijfelen aan deze opzet. Maar vooroordelen zijn er om ontkracht te worden, en met deze nieuwe roman is Tessa de Loo daar in alle opzichten in geslaagd.
In Kenau vertelt De Loo het verhaal van een van de grootste, maar vergeten heldinnen uit de Nederlandse geschiedenis, Kenau Simonsdochter Hasselaer. Alleen het woord kenau is bij de meeste mensen nog bekend, en dan niet in positieve zin. Tijdens het Beleg van Haarlem (1572-1573) wist Kenau zo’n driehonderd vrouwen over te halen om zij aan zij te vechten tegen de Spanjaarden. Het is de tijd van de Spaanse overheersing en de Tachtigjarige Oorlog, de hertog van Alva en de beeldenstorm, en van nieuwe ideeën over godsdienst en de rol van de kerk. Dit alles speelt een rol in het gezin van Kenau, een weduwe wier dochter afstand neemt van de katholieke kerk met haar rijkdom en corruptie en die daar een hoge prijs voor moet betalen. Kenau komt tot leven in al haar glorie maar ook met haar tekortkomingen, en dat is dan ook de kracht van Tessa de Loo.
De weloverwogen manier waarop belangrijke historische gebeurtenissen zijn gekoppeld aan een persoonlijk verhaal maken dit tot een onweerstaanbaar spannend boek.

Tessa de Loo, Kenau (De Arbeiderspers)

Deze recensie verscheen eerder in BOEK 6, 2013.